Extra ALV 21 september

Extra Algemene Ledenvergadering 21 september


Op de jaarvergadering van Cifla, op 6 april 2017, is door de leden unaniem besloten om onze statuten te actualiseren. We hebben nu de meest recente modelstatuten van de Atletiekunie.


Echter, om de statutenwijziging ook bij de notaris te kunnen vastleggen, is een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering noodzakelijk. Daarom roept het bestuur de leden op om op donderdag 21 september om 20:30 uur, aansluitend aan de baantraining, in de kantine van voetbalclub Brakkenstein aanwezig te zijn voor een extra Algemene Ledenvergadering. Het enige agendapunt is de goedkeuring van de notulen van 6 april 2017 (zie deze link, inloggen vereist). Er is geen quorum vereist, ook een beperkt aantal leden kan de notulen goedkeuren, zodat de juridische afhandeling van de statutenwijziging bij de notaris kan worden afgerond.

Over CIFLA

Cifla is een samenstelling van de Latijnse woorden citius (snel) en flatus (wind). Snel als de wind, dat klinkt keurig, maar eigenlijk betekent het "snelle scheet". De naam is een mild protest tegen de destijds nogal formele en behoudzuchtige atletiekwereld
 

Partners

NeerlandiaHoutenVloeren kl

 

 

 

 

 

Sponsors Racerunning

gehandicaptensport kl

2ehandszorghulpmiddelen kl

gemeentebergendal kl

 

LogoBeideWeeshuizen

 

LogoWillisTowersWatson