Contactgegevens A.V.Cifla

Algemene vragen aan CIFLA: per e-mail naar het secretariaat

Ledenadministratie:

Informatie over het lidmaatschap: kijk hier

Algemene contactgegevens:

  • A.V. CIFLA staat bij de KvK ingeschreven onder nr: 40144245
  • Correspondentieadres:  A.V. CIFLA,  Marialaan 310  6541  RR  NIJMEGEN
  • Bank: ING. Rekening nummer: NL67INGB0004459747  t.n.v. A.V. CIFLA Nijmegen
  • e-mail: secretariaat@cifla.nl

Voorkoming ongewenst gedrag in de sport
 
Zowel de Atletiekunie als NOC*NSF stellen regels op die ongewenst gedrag in de sport moeten voorkómen. Cifla onderschrijft deze regels, zie onderstaande documenten. Voor het melden van ongewenst gedrag zijn vertrouwenspersonen ingesteld. Klik op onderstaande link voor meer info.

Vertrouwenspersonen A.V. CIFLA (inloggen vereist)

Gedragsregels trainers en begeleiders

Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv SeksueleIntimidatie

Privacyverklaring A.V.CIFLA

Privacy Paragraaf A.V.CIFLA

 

cifla wit 87x80