Algemene Ledenvergadering 2017

 

 

Mis het niet! Algemene Ledenvergadering  6 April 2017

Op donderdagavond 6 April om 20:30 uur begint het jaarlijkse hoogtepunt van atletiekvereniging Cifla: de Algemene Ledenvergadering. Elk lid heeft hier stemrecht en beslist mee over wat er onze club gebeurt. Dus mis deze avond niet. Laat je stem horen, breng je wensen en ideeën in en geniet ondertussen van je gratis kop koffie of thee.

Plaats: Woonzorgcentrum Boszicht, Heemraadstraat 10 Nijmegen (tegenover de atletiekbaan).

Tijd: aanvang 20:30 uur, einde 22:00 uur. Aansluitend informeel borrelen.

 Agenda Algemene Ledenvergadering

Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering staan in elk geval:

  • jaarverslag over de periode maart 2016 - maart 2017
  • financieel verslag over kalenderjaar 2016
  • verslag kascontrolecommissie
  • jaarplan van het bestuur voor 2017 – 2018
  • begroting kalenderjaar 2017
  • Wijziging statuten AV Cifla,
  • verkiezing bestuur*

Alle vergaderstukken zijn uiterlijk twee weken voor de vergadering beschikbaar op het besloten gedeelte van www.cifla.nl, onder "berichten uit bestuur en commissies" De financiële stukken worden op de vergadering uitgereikt.

*  De zittende bestuursleden Frans de Bruijn, Pieter Kuper, Jeannine Liebrand en Geoffrey Schouten treden af en stellen zich herkiesbaar.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 30 maart melden via secretariaat@cifla.nl. Hier is ook informatie op te vragen over wat het bestuurswerk inhoudt.

 

Inloggen voor leden op www.cifla.nl

De website van Cifla bevat een besloten gedeelte voor leden. Hier kun je, na inloggen met je aanmeldnaam en een wachtwoord, terecht voor informatie die (alleen) voor leden van belang is, zoals de trainingsprogramma’s voor de dinsdag- en donderdagavond en vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering. De vergaderstukken voor de ALV 2017 vind je onder "berichten uit bestuur en commissies", keuze "vergaderstukken ALV 2017"