Theo en Pieter erelid

 

Geen enkel materieel cadeau is voldoende voor twee mannen die zoveel voor Atletiekvereniging Cifla hebben gedaan en betekend als Pieter Kuper en Theo Terhaard.

Een fles wijn, een fruitmand… of twaalf flessen wijn, een halve fruitboomgaard…. Het blijft een schamele vergoeding voor alle tijd, energie, denkkracht en motivatie die Pieter en Theo aan de club hebben gegeven. Theo was 25 jaar voorzitter, Pieter was 17 jaar secretaris. Beiden zijn ook nog trainer.

Er was maar één manier om onze waardering en dank voor hun inzet te uiten: de Algemene Ledenvergadering heeft zowel Pieter als Theo vanavond benoemd tot Erelid van AV Cifla. Een levenslange eretitel, die zij met gepaste trots mogen dragen.

De uitreiking van de certificaten (ontworpen door ciflalid René van Halderen) werd verricht door Jeannine Liebrand, met welgekozen woorden voor beide jubilarissen, zie hieronder voor de volledige tekst.

Pieter, Theo: namens alle leden bedankt en van harte gefeliciteerd!

 

 

hoofd02 erelid

 

AFSCHEID PIETER KUPER, ALV 5 APRIL 2018

De stille kracht. Zo noemen we hem binnen het bestuur. Pieter zit, zoals jullie hem ook kennen tijdens de ALV, onopvallend voorovergebogen over zijn toetsenbord. Zijn favoriete houding. Alsof hij niet meedoet.

Maar vergis je niet: als er in de discussie binnen het bestuur of op de ALV iets wordt gezegd dat niet klopt, dat niet volgens de feiten is, dat strijdig is met eerdere besluiten, dat niet past binnen de Cifla-traditie, dan richt hij zijn hoofd opeens op en geeft zijn mening. Kort, helder, beslist. Geen tegenspraak mogelijk.

Pieter is het geweten en het geheugen van Cifla. Graag had ik hier aangehaald wat hij al die jaren voor Cifla heeft betekend. Dat is veel, heel veel. Hij houdt een enorm archief bij, alle brieven, foto’s, clubbladen, mails, facturen – noem maar op. Alles zit in zijn systeem én in zijn hoofd.

Maar er was een probleem bij het voorbereiden van deze korte toespraak: als ik boven water wil halen wat Pieter Kuper voor Cifla heeft gedaan en betekend, dan kan ik er niet omheen om aan hem zélf te vragen om  in zijn eigen archieven te duiken. En ik weet al wat daar uitkomt: hij zal alles doen om zijn eigen bijdrage te bagatelliseren. Pieter is bescheiden. Veel te bescheiden. Hij cijfert zichzelf weg, maar zonder hem zou het bestuur 17 jaar lang een rommeltje zijn geweest. Pieter notuleert, registreert, zoekt op, ordent, documenteert, archiveert.

Al die wedstrijduitslagen die op zondagavond op de Cifla-website verschijnen – waar denken jullie dat die vandaan komen, wie zoekt dat uit? Wie zet de berichten op de website, past de informatie aan? Wie controleert, checkt, beantwoordt inkomende mails en brieven en houdt het bestuur bij de les?

Een recente onmisbare klus is het inspelen op de veranderingen vanwege de AVG. De Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt, heeft veel consequenties voor Cifla. Pieter, als beheerder van onze website, zoekt het uit en zorgt dat alles op tijd is aangepast binnen de kaders van de wet. Punctueel, precies en proactief. En onopvallend, zoals altijd.

Kortom: Pieter Kuper, hoe onzichtbaar je ook wil zijn, hoe veel te bescheiden je ook bent, wij van Cifla hebben heus wel door wat jij voor de vereniging betekend hebt en nog steeds betekent. Wij hebben daarom slechts één verzoek: zorg goed voor ons archief, borg de kennis die jij hebt, draag zorgvuldig over wat jij niet meer zelf wilt doen, en geniet losjes van de activiteiten die jij geheel vrijwillig ook na vandaag wilt blijven doen, omdat je het óók heel erg leuk vindt om voor Cifla te werken.

Wat het bestuur betreft: wij vonden een nuttig punt in onze nieuwe statuten, artikel 4, lid 4. Daarin staat dat de Algemene Ledenvergadering van Cifla de mogelijkheid heeft een lid vanwege bijzondere verdiensten te benoemen tot Erelid van de vereniging. Daarom stelt het bestuur voor om nu te stemmen over de toekenning van deze titel aan Pieter Kuper, gedurende 17 jaar onze onzichtbare, maar bovenal onmisbare secretaris.

Jeannine Liebrand

 

AFSCHEID THEO TERHAARD, ALV 5 APRIL 2018

Voordat we aan de borrel gaan, volgt nu het hoogtepunt van de avond. Of moeten we het een dieptepunt noemen? Cifla zonder Theo Terhaard. Ondenkbaar. Maar gelukkig neemt Theo alleen maar afscheid van de voorzittersfunctie, niet van heel veel andere functies voor de club.

We zijn toe aan de borrel. Dus ik hou het kort. Dat kan ook, want de mooiste toespraak hebben wij al gehoord toen Theo de Zilveren Waalspeld kreeg uitgereikt door burgemeester Bruls. Wat een spreker is die man! Hadden we die toespraak maar opgenomen, dan konden we hem hier nog een keer laten horen.

Theo werd door de burgemeester geëerd als voorzitter, natuurlijk. Een uitzonderlijke prestatie, bijna 25 jaar voorzitter van een levendige, eigentijdse en soms eigenwijze vereniging. Hou al die kikkers maar eens binnenboord!

Theo werd geëerd als ambassadeur van de club, naar de gemeente, naar de Atletiekunie, naar andere loopgroepen en verenigingen in Nijmegen. Waar het kan, legt hij verbindingen en brengt hij partijen bij elkaar. Alles ter versterking van Nijmegen Loopstad.

Theo werd geëerd als trainer. Elke week, drie keer staat hij er. Voor de wedstrijdlopers, voor de recreanten, voor de beginners en voor de uitslovers. Weer of geen weer, ziek of niet ziek, Theo is er. Hij maakt de schema’s, hij moedigt aan, zo nodig remt hij. En als het nodig is, of gewoon leuk, gaat hij mee naar wedstrijden om zijn lopers te begeleiden.

En natuurlijk werd Theo geëerd vanwege zijn enorme sociale betrokkenheid. Die zien wij op heel veel gebieden, maar sinds twee jaar vooral in de wijze waarop hij zich inzet voor de Racerunners. Ongelooflijk hoe het voor elkaar heeft gekregen om al die sponsorgelden binnen te slepen voor de aanschaf van die dure Racerunners, de loopfietsen voor kinderen met een lichamelijke beperking.

En vooral ongelooflijk dat het hem, dankzij een enorm doorzettingsvermogen, gelukt is om op zaterdag 14 april aanstaande de wedstrijd om de NSGK- RaceRunning Cup naar Nijmegen te halen. Jullie kunnen Theo geen groter plezier doen dan allemaal te komen kijken die dag.

En nu stop ik, want als ik in details moet treden van wat Theo allemaal doet zonder dat wij het zien, dan staan we hier morgenochtend nog.

En… jullie voelen het al aankomen: het nieuwe bestuur van Cifla, zonder Theo en Pieter, stelt de Algemene Ledenvergadering voor om nu te stemmen over de toekenning van de titel Erelid aan Theo Terhaard. Als we categorieën hadden, Theo, dan werd jij een Gouden Erelid. Maar dat staat niet in de statuten, dus als de ALV akkoord gaat, moet je het hiermee doen.

Jeannine Liebrand