Dinsdagavond 26 maart a.s. is weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We gaan van start om 20:30 uur in de kantine van voetbalvereniging Brakkenstein (dat is naast onze kleedkamers). Trainers passen de trainingen zo aan dat iedereen aanwezig kan zijn. Nadere informatie volgt via je trainer. Heb jij ideeën of wensen voor de toekomst van de club? Kom dan zeker, want Cifla wil een sterke en gezellige club zijn en blijven. Naast nuttig is deze vergadering ook altijd erg gezellig, dus zorg dat je erbij bent!

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING AV CIFLA

26 MAART 2019

Kantine RKSV Brakkenstein, Heemraadstraat 9, 6525 TG Nijmegen

Aanvang 20:30 uur

Download hier de stukken (inloggen vereist)

AGENDA


1. Opening

2. Vaststellen notulen ALV 2018

3. Jaarverslag bestuur en commissies 2018

4. Financieel verslag 2018

5. a. Verslag kascontrole commissie b. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie

6. Vaststellen Huishoudelijk Reglement Cifla

7. Samenstelling bestuur

o Jeannine Liebrand treedt af en stelt zich niet herkiesbaar

o Frans de Bruijn treedt af en stelt zich niet herkiesbaar

o Geoffrey Schouten treedt af als penningmeester stelt zich herkiesbaar als algemeen bestuurslid.

Het bestuur is verheugd als kandidaat voor te dragen: Wouter van Casteren.

We zoeken een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Heb je interesse of wil je iemand anders voordragen? Dan kun je dit doorgeven aan het secretariaat tot uiterlijk 21 maart.

8. Denk mee over de toekomst van Cifla


PAUZE


9. Jaarplan 2019 bestuur en commissies

We zoeken een trainerscoördinator en mensen voor de trainerscommissie, heb je interesse? Dan kun je dit doorgeven aan het secretariaat

10. Begroting 2019

11. Rondvraag

12. Sluiting

Download hier de stukken (inloggen vereist)

 

Over CIFLA

Cifla is een samenstelling van de Latijnse woorden citius (snel) en flatus (wind). Snel als de wind, dat klinkt keurig, maar eigenlijk betekent het "snelle scheet". De naam is een mild protest tegen de destijds nogal formele en behoudzuchtige atletiekwereld
 
 

 

  • Postadres:
  • A.V. CIFLA
  • Marialaan 310
  • 6541  RR  NIJMEGEN