Invaltrainer, iets voor jou?

Zonder trainers geen trainingen bij Cifla. Maar onze trainers gaan weleens op vakantie. Of ze zijn ziek of geblesseerd. Helaas hebben we niet genoeg trainers om altijd alle gaten op te vullen. Daarom heeft Cifla een korte cursus ontwikkeld voor “inval-trainers”. Wat houdt dat in, wie zoeken we?

1. De cursus
• In twee theoriebijeenkomsten leer je de basiskennis en -vaardigheden waarover een Cifla-hardlooptrainer moet beschikken. Het gaat om hoofdzaken; de volledige opleiding tot hardlooptrainer gaat dieper en duurt aanzienlijk langer. Je kunt trouwens besluiten om in een later stadium alsnog die volledige opleiding te gaan doen.
• Tijdens een praktijkbijeenkomst doe je praktijkoefeningen: het wat en hoe van de warming-up, de loopscholing, cooling-down en verschillende trainingsvormen.
• Om de opgedane kennis en vaardigheden in praktijk te brengen, geef je 3 keer training aan een groep, als assistent van en begeleid door een ervaren Cifla-trainer. Als je dit hele traject succesvol hebt doorlopen, kun je aan de slag als invaltrainer.

2. Wat vragen we van jou?
• Je kunt en wilt de verantwoordelijkheid voor een groep hardlopers dragen. Je bent niet bang om de leiding te nemen. Je bereidt de training voor (o.a. parcourskeuze) en zorgt dat iedereen in de groep op een veilige en prettige manier traint.
• Je volgt de volledige cursus: 3 bijeenkomsten plus 3 maal training geven als assistent-trainer.
• We gaan ervan uit dat je de intentie hebt je voor langere tijd aan Cifla te binden als (inval-)trainer. Na afloop van de cursus ben je gemiddeld 1 keer per maand beschikbaar als inval-trainer. Gemiddeld wil zeggen circa 12 keer per jaar; dat kan dus ook 4 keer achtereen zijn in een vakantieperiode.

3. Wat bieden we jou?
• De cursus voor invaltrainer is gratis.
• Ben je eenmaal invaltrainer, dan mag je voor elke training die je zelfstandig geeft € 15,00 declareren. Je krijgt dan ook een Cifla-T-shirt met opdruk ‘trainer’.
• Je mag meedoen aan de jaarlijkse gezamenlijke bijscholing voor Cifla-trainers.
• We proberen je zoveel mogelijk in te zetten voor dezelfde groep. Dit maakt de afstemming met de vaste trainer makkelijk en je leert jouw groep dan beter kennen.

Meer informatie: mail naar secretariaat@cifla.nl.